Program Çıktıları

Program Çıktıları

 1. Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait güncel ders materyalleri ile desteklenmiş ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 1. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir. Branşın gerektirdiği bilgi donanımına sahiptir.
 2. Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında çözümler, kullanır ve uygular.
 3. Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 4. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgi ve becerilerini kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. Bilişim teknolojilerini kullanır.
 5. Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Eski Türk alfabelerini okuyup yazabilir.
 6. Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 7. Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili sorunlara yönelik çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan veya olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçları yoluyla paylaşır.
 8. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 9. Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 10. Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili bilgilerin kullanılması sürecinde etik değerleri gözetir. Türk milletinin değerlerini ve Atatürk ilke inkılaplarını kavrar.
 11. Türk Dili ve Edebiyatı alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. Branşı ile ilgili yabancı diller öğrenir.
 12. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.
 13. Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi çevresel ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 14. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.