Tanıtım

Tanıtım

Amasya Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine, dört yıllık eğitim-öğretim sürecinin ilk dört yarıyılında Türk Dili ve Edebiyatının çeşitli saha ve dönemlerine ait dil yadigârlarını anlama ve kavrama imkânı veren dil becerisini kazandıracak bir öğretim programı sunulmaktadır. Son dört yarıyılında ise, ağırlıklı olarak edebî metinlerin kuramsal çerçevede incelenip yorumlanabilmesini sağlayacak bilgi ve usuller öğretilmektedir. Ayrıca öğrencilerin edindikleri temel bilgileri karşılaştırmalı ve uygulamalı olarak kullanmalarına zemin oluşturacak seçmeli ders imkânları da müfredatımızda yoğun ölçüde yer almaktadır.

Bölümümüzün kurulduğu 2013 yılından beri lisans programında, 2017 yılından beri de yüksek lisans programlarında öğretim yapılmaktadır. Üniversitemizin bulunduğu tarihi şehir, bölümümüzün yetkin akademik kadrosu, bölümümüzü Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri arasında seçkin bir yere yükseltmiştir.