Temel Değerler

Temel Değerler

Paylaşımcı

Etik değerlere bağlı

Kurumsal aidiyeti yüksek

Doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyen

Paydaşlarla işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket eden

Yenilik ve dinamizme önem veren

Demokratik

Şeffaf, hesap verebilir, adil ve katılımcı yönetim anlayışına sahip olan

Farklı görüş ve değerlere saygılı

Toplumsal, çevresel duyarlılığa ve sosyal sorumluluğa sahip olan

Ulusal ve kültürel değerleri gözeten

Evrensel

Bilimsel üretkenliğe önem veren

Akademik özgürlüğü ilke edinmiş bir bölüm olmaktır.