Vizyon

Vizyon

Tüm paydaşları ile Türk dili ve edebiyatı üzerine fikir yürüten, edebî birikimleri tanıyan ve dilinin özelliklerini ince ayrıntıları ile kavrayan, Türk dili ve edebiyatı üzerine bilinç seviyesi yüksek bireyler yetiştirmek.