Akreditasyon Komisyonu

Akreditasyon Komisyonu:

  • Dr. Öğr. Üyesi Fatih KUŞDEMİR (Başkan)
  • Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU
  • Arş. Gör. Dr. Ömer GÜVEN
  • Öğrenci: Güner DÖĞEN

 

Komisyonun Görevleri

1) FEDEK Özdeğerlendirme Raporu ve gerekli durumlarda Ara Rapor'unun hazırlanması

2) İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek  Komisyonlarının oluşturulması ve Fakülte/  Bölüm Kurulu'na teklif edilmesi

3) Komisyonları akreditasyon süreci  doğrultusunda yönlendirmesi, çalışmaların  koordinasyonunun sağlanması

4) Komisyonların raporların dönemsel olarak alınması, akreditasyon ve sürekli iyileştirme  kapsamında değerlendirmesi ve arşivlenmesi

5)FEDEK tarafından yapılacak saha inceleme ve değerlendirme ziyaretinin organize edilmesi

6) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan doküman ve malzemelerin Üniversite Üst Kalite Kurulu ile koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması

7) Akreditasyon çalışmalarında yeni bilgi toplama ihtiyaçlarının belirlenmesi

8) Fakülte PUKÖ döngüsü çevrimlerinin işletilmesi ve  kapatıldığına dair izlenen yöntem, uygulama örneklerinin kontrolünü sağlamak

9) Akreditasyon çalışmaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi