Bölüm Akademik Danışma Kurulu

Bölüm Akademik Danışma Kurulu:

  • Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU (Başkan)
  • Arş. Gör. Dr. Ömer GÜVEN
  • Arş. Gör. Mevlüt İLHAN
  • Arş. Gör. Irmak KAÇAR

 

GÖREVLERİ

1) Her yıl 1. Sınıf öğrencilerine akademik yılın başlangıcının 3. haftasında matematik mezunlarının  mesleki imkanları konusunda bilgilendirme toplantısı yapması

2) Lisansüstü eğitime devam eden öğrenciler hakkında ilgili kurullara her yıl Ekim ayı içerisinde rapor vermesi