Mezun Takip Komisyonu:

  • Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KUŞDEMİR (Başkan)
  • Arş. Gör. Dr. Ömer GÜVEN
  • Arş. Gör. Mevlüt İLHAN
  • Arş. Gör. Irmak KAÇAR